Do lekarza bez kolejki? Z Transportem medycznym to możliwe!

/ / Ampera

Osoby leżące, niepełnosprawne, mające trudności z poruszaniem się, wymagające opieki sanitariusza lub ratownika medycznego, a także samotne, potrzebują wyjątkowej opieki. Bez względu na to, czy jest to przychodnia, punkt pobrań, czy szpital, za każdym razem muszą się przemieścić i czekać w kolejce, mimo poważnych trudności i słabej kondycji.

Dodatkową trudnością, z jaką borykają się pacjenci, są sprawy administracyjne: rejestracja w placówce, czy odbiór badań. Dla osoby sprawnej nie stanowi to żadnego problemu, ale dla osoby z trudnościami w poruszaniu się jest to obciążenie, które uniemożliwia załatwienie najistotniejszych spraw w krótkim czasie i angażuje członków rodziny.

Kolejnym problemem jest oczekiwanie w kolejce na lekarza. Najpierw rejestracja wyznacza daleki termin, którego trzeba pilnować. Kiedy już uda się dotrzeć do placówki, pacjent musi czekać na przyjęcie pomimo złego samopoczucia, bólu, czy osłabienia spowodowanego chorobą. Wszystkie te utrudnienia sprawiają, że leczenie znacznie się opóźnia.

Członkowie rodziny muszą zwalniać się z pracy, planować logistycznie zapewnienie opieki osobie starszej kosztem obowiązków domowych, a pacjent ma wyrzuty sumienia. Cały proces przebiega w niekomfortowych warunkach, bez specjalistycznej opieki chociażby w trakcie transportu, co w wielu przypadkach jest wręcz konieczne.

Jak przyspieszyć wizytę w przychodni i w szpitalu?

Jak się okazuje, wizyta w przychodni, czy szpitalu nie musi kojarzyć się z serią uciążliwych czynności, którym towarzyszy zły stan zdrowia. Możemy skorzystać z transportu medycznego, którego ogromną zaletą jest to, że chorzy przywożeni tą drogą są zawsze obsługiwani bez kolejki. Trafiają wprost do gabinetu lekarza specjalisty lub lekarza dyżurującego na SOR-ze. Jest to zasada obowiązująca w każdej placówce bezwzględnie!

Zespół transportu medycznego odbiera chorego spod drzwi jego domu, pomaga doprowadzić go zarówno z domu do karetki, jak i z karetki do gabinetu lekarskiego. Są to wykształceni ratownicy, sanitariusze lub ratownicy medyczni o zwiększonych uprawnieniach. Oprócz profesjonalnej opieki podczas transportu zapewniają również sprawne procesowanie spraw administracyjnych, czyli rejestracji pacjenta lub odbioru wyników badań i rzeczy osobistych ze szpitala.

Wszystkie te usługi po pierwsze redukują do zera oczekiwanie w kolejce do lekarza, a po drugie eliminują czas, jaki pacjent lub jego rodzina musieliby poświęcić na kolejne czynności związane z powrotem chorego do zdrowia.

Czy przejazd prywatnym transportem medycznym jest bezpieczniejszy niż przejazd transportem NFZ?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna. Profesjonalny i bezpieczny przejazd chorego to główna wytyczna, dla jakiej pacjenci lub jego rodzina decydują się skorzystać z takiej usługi. Pojazdy prywatnego transportu medycznego posiadają rampy, mocowania, uchwyty i wszelkie udogodnienia do przewozu osób zarówno leżących, jak i na wózkach inwalidzkich. Do tego na pokładzie znajduje się także respirator i instalacja tlenowa. Obsługa pojazdu składa się z kierowcy i personelu, który będzie odpowiedni dla osoby potrzebującej pomocy:

 • ratownika, który ukończył Uniwersytet Medyczny, posiada kwalifikacje i kursy niezbędne do ratowania życia oraz obsługi sprzętu,
 • ratownika medycznego, który oprócz wykształcenia medycznego i ukończonych kursów, jest uprawniony do podawania leków,
 • sanitariusza, który obsługuje pacjenta fizycznie, a także jest uprawniony do obsługi noszy i sprzętu.

Zarówno od strony logistycznej, jak i medycznej, przejazd transportem medycznym jest bezpieczny i dopasowany do potrzeb pacjenta.

Czy prywatny transport medyczny to tylko przejazd do lekarza, przychodni i szpitala?

Prywatny transport medyczny oprócz samego przejazdu i opieki w czasie jego trwania realizuje także usługi związane z administracją: oczekiwaniem w rejestracji, zapisem pacjenta, odbiorem recepty, skierowania, wyników badań, ale także przewozem materiału biologicznego do laboratorium. W takich przypadkach wystarczy upoważnienie od pacjenta, aby obsługa przebiegła kompleksowo. Dodatkowo z transportu medycznego mogą korzystać również chorzy, którzy są skierowani na cykliczne zabiegi, jak np. dializy. Osoby niepełnosprawne mogą zamówić przewóz w dowolne inne miejsca, nie tylko w celach leczniczych.

Czy trzeba mieć skierowanie, aby móc skorzystać z przewozu?

Skierowanie nie jest wymagane w żadnym z powyższych przypadków.

Skorzystać z przewozu mogą wszyscy, którzy:

 • nie mogą poruszać się o własnych siłach,
 • są osłabieni i wymagają dodatkowej opieki,
 • czują się niepewnie ze względu na samopoczucie,
 • są niepełnosprawni i poruszają się na wózku,
 • na co dzień z powodu schorzenia muszą przebywać w pozycji leżącej,
 • nie mają rodziny i potrzebują pomocy,
 • nie chcą angażować nikogo do pomocy,
 • chcą ze względu na stan zdrowia uniknąć czekania w długich kolejkach w przychodni, czy szpitalu,
 • muszą regularnie korzystać z zabiegów leczniczych,
 • wymagają szybkiego przejazdu na oddział ratunkowy SOR.

Transport medyczny jest usługą, która kompleksowo i z zachowaniem najwyższych standardów odpowiada na potrzeby wielu pacjentów i ich rodzin. Dzięki niej w bezpieczny sposób przemieszczą się z domu do placówki i z powrotem, nie będą czekali w kolejkach do lekarza, ani nie będą musieli załatwiać formalności związanych z wizytą. W ten sposób szybciej otrzymają pomoc, zaoszczędzą czas i rozpoczną leczenie, co jest bezcenne w przypadku poważnych schorzeń.


Chcąc zamówić transport skorzystaj z całodobowego telefonu alarmowego +48 665 40 40 30