Regulamin

RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.ampera.com.pl

Poniższy dokument zwany dalej „Polityka Prywatności” określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników. Całość jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§1 - Informacje ogólne

 1. Administratorem danych jest AMPERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi.

 2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@ampera.com.pl

 3. Administrator danych dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową administratora danych (dalej również jako „Serwis”).

 4. Dane osobowe podawane w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2 - Przetwarzanie danych (RODO)

 1. Dane są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów i prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 2. Dane osobowe przetwarzane są:

  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

  c. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zadań związanych z działalnością Administratora danych.

 3. Każda osoba, której dane dotyczą, gdy Serwis jest ich administratorem ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być dalej przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 7. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Serwis.

 8. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:

  a. osoby upoważnione przez Administratora danych – pracownicy oraz współpracownicy,

  b. podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych:

  a. w związku z realizacją zadań związanych z działalnością Administratora danych, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

  b. w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Serwis, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

 10. Każdemu przysługują następujące prawa: prawo do dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 11. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

§3 - Wykorzystywanie mechanizmu „cookies”

 1. Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) podczas korzystania z Serwisu wykorzystywanego przez Administratora danych stosowana jest technologia „cookies”.

 2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) w momencie odwiedzenia strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych parametrów urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

 3. Serwis używa plików „cookies” do:

  a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

  b. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość.

 4. „Cookies” nie pozwalają na personalną identyfikację użytkownika.

 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika (internauty). Jednak internauci mogą samodzielnie zablokować opcję zapisywania plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” należy wybrać w swojej przeglądarce internetowej opcję odrzucania zapisywania plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że zablokowanie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 6. Pliki „Cookies” mogą być także wykorzystane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jednocześnie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą odnośniki zamieszczane w Serwisie www.ampera.com.pl

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Bardzo chętnie odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

TOP